Home | แนะนำ | บทความวิชาการ | รายงาน | ภาคีเครือข่าย | กระดานถามตอบ | คำถามที่พบบ่อย | ติดต่อ HUB | แผนผังเว็บไซต์
   
 


 
Username :
Password :
 


 
คำที่ใช้ในการค้นหา 
กดให้คะแนนเวปไซต์ pnic (ต.ค.-ธ.ค.55)
     5 คะแนน
     4 คะแนน
     3 คะแนน
     2 คะแนน
     1 คะแนน


รายงานการสำรวจ
อาหารและโภชนาการ

 
ผลงานที่ผ่านมา
ปี 2550-2551
   Home เอกสารดาวน์โหลด
Page : [1][2]

เอกสารดาวน์โหลด 
VCD ท้องถิ่นทำได้ เด็กไทยโภชนาการสมวัย
VCD ลงทุนสร้างเด็ก
ข่าวโภชนาการสมวัยในพื้นที่ จ.ลำปาง

ข่าวโภชนาการสมวัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง

การประเมิน "ชุมชน/หมู่บ้าน"โภชนาการสมวัย ระดับยอดเยี่ยม (แหล่งเรียนรู้) โดย อ.วรลักษณ์ คงหนู

การประเมิน "ชุมชน/หมู่บ้าน"

โภชนาการสมวัย ระดับยอดเยี่ยม (แหล่งเรียนรู้)

โดย อ.วรลักษณ์ คงหนู

การประเมินตนเองด้านอาหารและโภชนาการ

การประเมินตนเองด้านอาหารและโภชนาการ
อปท.โภชนาการสมวัย

ระดับยอดเยี่ยม (แหล่งเรียนรู้)

การประเมินผลเพื่อเสริมพลัง"Empowerment Evaluation (EE)" โดย อ.สง่า ดามาพงษ์

การประเมินผลเพื่อเสริมพลัง

"Empowerment Evaluation (EE)"

โดย อ.สง่า ดามาพงษ์

การประเมิน"องค์กรโภชนาการสมวัย ระดับยอดเยี่ยม (แหล่งเรียนรู้)" โดย อ.วรลักษณ์ คงหนู

การประเมิน"องค์กรโภชนาการสมวัย

ระดับยอดเยี่ยม (แหล่งเรียนรู้)"

โดย อ.วรลักษณ์ คงหนู

มาตรฐานประเมิน “โรงเรียนโภชนาการสมวัย ฯ” โดย รศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ ,อ. สุกัญญา งามบรรจง,อ.ณัฏฐิรา ทองบัวศิริไล, อ.วิไลลักษณ์ ศรีสุระ,อ.วสุนธรี เสรีสุชาติ

มาตรฐานประเมิน

“โรงเรียนโภชนาการสมวัย ฯ

” โดย รศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ ,อ. สุกัญญา งามบรรจง,

อ.ณัฏฐิรา ทองบัวศิริไล, อ.วิไลลักษณ์ ศรีสุระ,อ.วสุนธรี เสรีสุชาติ

การประเมิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/"สถานรับเลี้ยงเด็ก "โภชนาการสมวัย ระดับยอดเยี่ยม (แหล่งเรียนรู้) โดย อ.วรลักษณ์ คงหนู ,อ. สมโชค คุณสนอง

การประเมิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/"สถานรับเลี้ยงเด็ก"

โภชนาการสมวัย ระดับยอดเยี่ยม (แหล่งเรียนรู้)

โดย อ.วรลักษณ์ คงหนู ,อ. สมโชค คุณสนอง

แนวคิด แนวทางการมีสุขภาพดี

 

แนวคิด แนวทางการมีสุขภาพดี
บรรยายโดย  นพ.ประสิทธิ์  สัจจพงษ์ ศูนย์อนามัยที่ ๖

แนะนำโปรแกรมโภชนาการสมวัย

เอกสารประกอบการบรรยาย

แนะนำโปรแกรมโภชนาการสมวัย

  1. โปรแกรมอาหารกลางวัน

  2. โปรแกรมประเมินตนเองด้านอาหารและโภชนาการ (P1-P7)

  3.  โปรแกรมเฝ้าระวังทางโภชนาการฯ

 

 

เด็กผอม – เด็กอ้วนล้วนเป็นปัญหาของชาติ โดยอาจารย์สง่า ดามาพงษ์

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง

เด็กผอม – เด็กอ้วน
ล้วนเป็นปัญหาของชาติ
อาจารย์สง่า  ดามาพงษ์  
แนะนำโปรแกรมอาหารกลางวัน5ต.ค.54

แนะนำโปรแกรมอาหารกลางวัน5ต.ค.54

 

 

ก้าวสู่สหกรณ์ / ร้านค้าอาหารได้มาตรฐาน โภชนาการสมวัย โดย อ.ณัฏฐิรา ทองบัวศิริไลสำนักโภชนาการ กรมอนามัย

เอกสารประกอบคำบรรยาย

ก้าวสู่สหกรณ์ / ร้านค้าอาหารได้มาตรฐาน โภชนาการสมวัย

โดย อ.ณัฏฐิรา ทองบัวศิริไล

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

บรรยายโปรแกรมเฝ้าระวังฯ โดย อ.ณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล

บรรยายโปรแกรมเฝ้าระวังฯ โดย อ.ณัฐวรรณ  เชาวน์ลิลิตกุล

กดเพื่อดาวน์โหลด

ขออภัย กำลังปรับปรุง

ขออภัย กำลังอยู่ระหว่างปรับปรุง

              เนื่องจากโปรแกรมเฝ้าระวัง และโปรแกรมอาหารกลางวัน 

มีการอัพเกรดโปรแกรม

ดังนั้น จึงต้องอัพโหลดขึ้นเวปใหม่    

       

เครื่องมือ/นวัตรกรรมโภชนาการสมวัย

เครื่องมือ/นวัตรกรรมโภชนาการสมวัย

โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย

 

สร้างจิตสำนึกการกิน (เขียว เหลือง แดง)

 

สร้างจิตสำนึกการกิน (เขียว เหลือง แดง)

                        

                                                                                        

คู่มือการประเมินโรงเรียนโภชนาการสมวัย ระดับยอดเยี่ยม (แหล่งเรียนรู้)

คู่มือประเมินโรงเรียนโภชนาการสมวัย

ระดับยอดเยี่ยม (แหล่งเรียนรู้) 

  

 

 

คู่มือการประเมินโรงเรียนโภชนาการสมวัย ระดับยอดเยี่ยม (แหล่งเรียนรู้)

สรุปรายงานการนิเทศ ติดตามงานการพัฒนาสู่โรงเรียนที่พึงประสงค์ด้านโภชนาการ(โรงเรียนโภชนาการสมวัย) ณ จังหวัดสงขลา

สรุปรายงานการนิเทศ ติดตามงานการพัฒนาสู่โรงเรียนที่พึงประสงค์ด้านโภชนาการ
(โรงเรียนโภชนาการสมวัย) ณ จังหวัดสงขลา

 

 

กลเม็ดเคล็ด(ไม่)ลับ กับการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ : สื่อนวัตกรรมโภชนาการสมวัย

กลเม็ดเคล็ด(ไม่)ลับ กับการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ : สื่อนวัตกรรมโภชนาการสมวัย

 

 


 
   

   
 
   

โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย
ที่อยู่
   สำนักโภชนาการ  อาคาร 2 ชั้น 5 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
             ต.ตลาดขวัญ   อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000 Tel :  0-2590-4315 Fax : 0-2590-4330
© Copyright 2010 www.pnic.go.th All Rights Reserved.

   
Admin